Bouwkundig keurder aansprakelijk voor fout

De koper van een woning uit de jaren ’60 heeft voor aankoop een bouwkundige keuring laten uitvoeren. Na de overdracht van de woning blijkt dat er een probleem is met de begane grondvloer. Er is sprake van zogeheten betonrot. Acht van de negen betonnen liggers vertonen hierdoor scheurvorming. De bouwkundig inspecteur heeft dit gebrek aan de woning echter niet opgemerkt, waardoor de koper de keurder aansprakelijk stelt voor de herstelkosten van maar liefst € 40.000,-. De keurder beroept zich op een exoneratieclausule en acht zichzelf niet aansprakelijk. Wat zegt de rechtbank hiervan?

In dit geval krijgt de koper gelijk van de rechter. Volgens de rechtbank mag van de bouwkundige worden verwacht dat hij betonrot aan de onderzijde van de vloer waarneemt. Door het niet waarnemen hiervan, is de bouwkundige tekortgeschoten in zijn taak. De keurder is aansprakelijk voor de kosten die behoren bij het herstel van de vloer, te weten € 40.000,-

Het feit dat de koper niet expliciet heeft verzocht om de begane grondvloer te onderzoeken, geeft de bouwkundige geen bescherming. De koper mocht volgens de rechtbank verwachten dat een bekwaam en redelijk handelend bouwkundig inspecteur de vloer inspecteert.

Bekend gebrek bij woningen uit de jaren ’60

De bouwkundige was ten tijde van de keuring bekend met de leeftijd van de woning. Aangezien betonrot in de jaren ’60 een vaak voorkomend probleem was, had de bouwkundige hieraan extra aandacht moeten besteden.

Toegankelijke kruipruimte

Aangezien de kruipruimte op een veilige manier toegankelijk was, is de rechtbank van mening dat de bouwkundige de kwaliteit van de vloer eenvoudig had kunnen vaststellen en foto’s van de onderkant van de vloer had kunnen toevoegen aan het rapport. De koper mocht dit van een redelijk bekwaam en redelijk handelend inspecteur verwachten.

Exoneratieclausule / uitsluiting van aansprakelijkheid

Een beroep op de exoneratieclausule in de algemene voorwaarden van de bouwkundig keurder, wordt door de rechtbank aangenomen. De koper heeft de algemene voorwaarden niet samen met de opdrachtbevestiging ontvangen en heeft van de inhoud hiervan geen kennis kunnen nemen. De rechtbank is daarnaast van oordeel dat de exoneratie als een onredelijk bezwarend beding kan worden aangemerkt.

Bron: juridische dienst NVM

De link naar de uitspraak: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:11642